Literatura dotycząca trudności w czytaniu i pisaniu

1.Uczeń z dysleksją w szkole. Poradnik nie tylko dla polonistów. M. Bogdanowicz, A. Adryjanek, Gdynia 2005. Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON.

2.Dysleksja w teorii i praktyce. W. Brejnak, K. J. Zabłoci, Warszawa 1999. Warszawski Oddział Polskiego Towarzystwa Dysleksji.

3.Dysleksja. W. Brejnak, Warszawa 2003. Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

4.Jedynka z ortografii? Rozpoznawanie dysleksji, dysortografii i dysgrafii w starszym wieku szkolnym. J. Mickiewicz, Wydanie II. Toruń 1997. Wydawnictwo TNOiK.

5.Jak pomóc dzieciom dyslektycznym? Poradnik dla nauczycieli i rodziców. A. Rentflejsz-Kuczyk, Warszawa 1999. Wydawnictwo JUKA.

6.Jak pomóc uczniowi w nauce ortografii. Z. Saduś, Opole 2003. Wydawnictwo Oświatowe "Promyk".

7.Jak pomóc dziecku z dysortografią W. Turewicz (red.), Zielona Góra 2000, ODN Zielona Góra

8.Rozwijanie kreatywności uczniów dyslektycznych na lekcjach języka polskiego w klasach IV – VI szkoły podstawowej. Scenariusze zajęć, D. Dawid, Kraków 2004, Oficyna Wydawnicza „Impuls”

9.Zestaw ćwiczeń dla dzieci z trudnościami w nauce czytania. /Podręcznik oraz trzy zeszyty ćwiczeń/. J. Baran, Warszawa 1993. Pracownia Testów Psychologicznych

10.zeszyty ćwiczeń „Chcę dobrze czytać" klasa1, „Chcemy dobrze czytać i pisać" klasa 2, „Chcemy dobrze czytać" klasa 3. B. Bieleń, G. Trzecia, Warszawa 2001. Wydawnictwo JUKA.

11.Integracja percepcyjno-motoryczna: teoria - diagnoza – terapia, M. Bogdanowicz, Warszawa 1997. CMPP-P MEN.

12.Leworęczność u dzieci, M. Bogdanowicz, Warszawa 1992. WSiP.

13.Lewa ręka rysuje i pisze. Zeszyt 1. M. Bogdanowicz, M. Rożyńska, Gdańsk 2001. Wyd. Fokus.

14.Lewa ręka rysuje i pisze. Zeszyt 2. M. Bogdanowicz, M. Rożyńska, Gdańsk 2002. Wyd. Fokus.

15.Lewa ręka rysuje i pisze. Zeszyt 3. M Bogdanowicz, M. Rożyńska, Gdańsk 2003. Wyd. Fokus.

16.Ryzyko dysleksji - problem i diagnozowanie. M. Bogdanowicz, Gdańsk 2002. Wydawnictwo HARMONIA.

17.Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w szkole. Poradnik dla nauczycieli. I. Czajkowska, K. Herda, Warszawa 1996. WSiP.

18.Ćwiczenia w czytaniu i pisaniu. Poradnik metodyczny do terapii dzieci dyslektycznych. K. Grabałowska, J. Jastrząb, J. Mickiewicz, M. Wojak, Toruń 1994.Wydawnictwo Dom Organizatora.

19.Toruńska szkoła terapeutyczna J. Jastrząb, Toruń 1997. Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit".

20.Diagnoza dysleksji. B. Kaja, Bydgoszcz - Bydgoszcz 2003. WU AB.

21.Język, czytanie i dysleksja. G. Krasowicz-Kupis, Lublin 2001, 2003. Agencja Wydawniczo-Handlowa A. Dudek.

22.Reedukacja dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu metodą 18 struktur wyrazowych (przewodnik metodyczny, zeszyty ćwiczeń, książki do ćwiczeń czytania i pisania oraz do ćwiczeń analizy i syntezy słuchowej) E. Kujawa, M. Kurzyna, Warszawa 1996. WSiP.

23.Co zrobić, aby ułatwić dziecku naukę czytania i pisania. H. Łażewska, B. Mikitiuk, B. Moritz. Kraków 2002. Oficyna Wydawnicza "Impuls".

24.Pokonywanie trudności w czytaniu i pisaniu. T. Opolska, Warszawa 1997. CMPPP MEN.

25.Przezwyciężanie trudności w czytaniu i pisaniu. H. Pętlewska, Kraków 1999. Oficyna Wydawnicza "Impuls".

26.Jeżeli dziecko źle czyta i pisze. B. Sawa, Warszawa 1987. WSiP.

27.Dysleksja. M. Selikowitz, Warszawa. Prószyński i S-ka.

28.Jak wyleczyłem dziecko z dysleksji. R. Warszawski, Gdańsk 2002. Tower Press.

29.Trudności w czytaniu i pisaniu. Modele ćwiczeń. B. Zakrzewska, Warszawa 1999. WSiP.

30.Nauka czytania krok po kroku. J. Cieszyńska, Kraków 2001, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.

Literatura dotycząca trudności w nauce matematyki

1.Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki. E. Gruszczyk-Kolczyńska, Warszawa 1997. WSiP.

2.Jak nauczyć dzieci sztuki konstruowania gier. E. Gruszczyk-Kolczyńska, K. Dobosz, E. Zielińska, Warszawa 1996. WSiP.

3.Dziecięca matematyka. Program dla przedszkoli i placówek integracyjnych. E. Gruszczyk-Kolczyńska, E. Zielińska, Warszawa 1999. WSiP.

4.Dziecięca matematyka. Książka dla rodziców i nauczycieli. E. Gruszczyk-Kolczyńska, E. Zielińska, Warszawa 1997. WSiP.

5.Dziecięca matematyka. Metodyka i scenariusze zajęć z sześciolatkami w przedszkolu, w szkole i w placówkach integracyjnych. E. Gruszczyk-Kolczyńska, E. Zielińska, Warszawa 2000. WSiP.

6.Zaburzenia rozwoju umiejętności arytmetycznych. Problemy diagnozy i terapii. U. Oszwa, Kraków 2006, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

7.Metoda zautomatyzowanego rachowania oparta na układzie liczb na palcach. J. Sapeta, Kraków 2003, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

8.Aby polubić matematykę. Zestaw ćwiczeń terapeutycznych dla uczniów klas I – III szkoły podstawowej mających specyficzne trudności w uczeniu się matematyki. A. Małasiewicz, Gdańsk 2001, Wydawnictwo HARMONIA.

   
 

 

Strona główna | Kadra | Rejon działania | Oferta | Aktualności | Akty prawne | Wzory druków | Wskazówki do pracy | Warto przeczytać | Linki | Galeria
Created by Cybermedia.pl


Administration by[2010-2017]