Zestaw ćwiczeń usprawniających percepcję wzrokową, słuchową, koordynację wzrokowo-ruchową, sprawność manualną

Zalecenia dla rodziców dotyczące stymulowania rozwoju mowy u małego dziecka

Zalecenia logopedyczne dla rodziców

Zabawy, gry i ćwiczenia organizowane w celu rozwijania umiejętności liczenia i operacyjnego rozumowania na poziomie konkretnym

Czytanie na raty - M. Bogdanowicz

Ćwiczenia czytania i formy pomocy w czytaniu

Treningowe czytanie naprzemienne

Dyktando w 10 punktach - M. Bogdanowicz

Gry i zabawy usprawniające funkcje słuchowe – wskazówki dla rodziców

Wskazówki odnośnie pracy nad poprawną pisownią

Ćwiczenia rozwijające orientację przestrzenną

Wskazówki dla nauczycieli pracy z dzieckiem z nadpobudliwością psychoruchową

Zalecenia do pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością ruchową

Zabawy i ćwiczenia doskonalące percepcję wzrokową – wskazówki dla rodziców

Ćwiczenia manualne i grafomotoryczne - wskazówki dla rodziców

Wskazówki do pracy z niedosłyszącymi i niedowidzącymi

Wskazówki do pracy dla nauczycieli szkolnych z dzieckiem z mutyzmem

Zalecenia dla rodziców do pracy z dzieckiem z mutyzmem

 

   
 

 

Strona główna | Kadra | Rejon działania | Oferta | Aktualności | Akty prawne | Wzory druków | Wskazówki do pracy | Warto przeczytać | Linki | Galeria
Created by Cybermedia.pl


Administration by[2010-2017]