POSIEDZENIA ZESPOŁU ORZEKAJĄCEGO PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W GORLICACH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ W KAŻDY, OSTATNI PONIEDZIAŁEK MIESIĄCA O GODZINIE 11:00 tj.:

                    26 wrzesień 2016r.,
                    31 październik 2016r.,
                    28 listopad 2016r.,
                    19 grudzień 2016r. (wyjątkowo),
                    30 styczeń 2017r.,
                    27 luty 2017r.,

27 marzec 2017r.,
24 kwiecień 2017r.,
29 maj 2017r.,
26 czerwiec 2017r.,
03 lipiec 2017r. (wyjątkowo)


GRUPA WSPARCIA
DLA PEDAGOGÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

LPTERMIN/MIEJSCETEMATYKAOSOBA PROWADZĄCA
1.29.11.2016r.
wtorek
ZS Nr 1 w Gorlicach
Godz. 09:00 – 12:00
Uczeń z chorobą przewlekłą w szkole ogólnodostępnej
mgr Alicja Zdrzałka
2.24.01.2017r.
wtorek
Godz. 09:00 – 12:00
Dialog motywujący - jak znaleźć motywację do codzienności
mgr Alicja Zdrzałka
mgr Agnieszka Haluch
3.21.03.2017r.
wtorek
Godz. 09:00 – 12:00
Wypalenie zawodowe i stres w zawodzie nauczyciela
mgr Alicja Zdrzałka
mgr Agnieszka Haluch
4.23.05.2017r.
wtorek
Godz. 09:00 – 12:00
Profilaktyka i rozpoznawanie uzależnień
mgr Alicja Zdrzałka
mgr Agnieszka Haluch
 

TERMINY KONSULTACJI PSYCHOLOGA I PEDAGOGA
PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W GORLICACH
DLA NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLI I RODZICÓW DZIECI
W WIEKU 0 - 7 LAT NA TERENIE PORADNI
(BEZ WCZEŚNIEJSZEGO ZGŁASZANIA)

Poniedziałek godz. 16:00-17:00

10 października 2016r. – psycholog13 lutego 2017r. – psycholog
14 listopada 2016r. – pedagog13 marca 2017r. – pedagog
12 grudnia 2016r. – psycholog10 kwietnia 2017r. – psycholog
9 stycznia 2017r. – pedagog8 maja 2017r. – pedagog
 

TERMINY DYŻURÓW DORADCÓW ZAWODOWYCH PPP NA TERENIE GIMNAZJÓW DLA UCZNIÓW KL. III, RODZICÓW I NAUCZYCIELI W RAMACH PUNKTÓW KONSULTACYJNYCH Z ZAKRESU DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO

Osoba prowadząca mgr Agnieszka Haluch - doradca zawodowy

GIM.
BRUNARY

wtorek 10.00-12.00
GIM.
ZAGÓRZANY

środa 08.00-10.00
GIM.
STRÓŻÓWKA

czwartek 10.15-12.15
GIM.
KWIATONOWICE

środa 10.30-12.30
06.12.2016r.---
03.01.2017r.11.01.2017r.19.01.2017r.11.01.2017r.
14.02.2017r.15.02.2017r.16.02.2017r.15.02.2017r.
07.03.2017r.08.03.2017r.16.03.2017r.08.03.2017r.
04.04.2017r.12.04.2017r.20.04.2017r.12.04.2017r.
09.05.2017r.10.05.2017r.18.05.2017r.10.05.2017r.
GIM.
SZALOWA

wtorek 10.15-12.15
GIM.
MOSZCZENICA

czwartek 08.00-10.00
GIM. NR 6
GORLICE

piątek 10.15-12.15
GIM.
SZYMBARK

wtorek 08.00-10.00
----
24.01.2017r.19.01.2017r.--
28.02.2017r.16.02.2017r.17.02.2017r.28.02.2017r.
28.03.2017r.16.03.2017r.17.03.2017r.28.03.2017r.
25.04.2017r.20.04.2017r.21.04.2017r.25.04.2017r.
23.05.2017r.18.05.2017r.19.05.2017r.23.05.2017r.
GIM.
ŁUŻNA

środa 10.15-12.15
GIM.
BYSTRA

piątek 08.00-10.00
-17.02.2017r.
01.03.2017r.17.03.2017r.
05.04.2017r.21.04.2017r.
11.05.2017r.
(wyj. czwartek)
19.05.2017r.
 

Osoba prowadząca mgr Alicja Zdrzałka - doradca zawodowy

GIM.
SIEDLISKA

wtorek 08.00-10.00
GIM.
BRZANA

wtorek 10.10-12.10
GIM. NR 4
GORLICE

piątek 08.00-10.00
GIM. NR 1
GORLICE

piątek 10.10-12.10
--27.01.2017r.27.01.2017r.
14.02.2017r.14.02.2017r.24.02.2017r.24.02.2017r.
14.03.2017r.14.03.2017r.17.03.2017r.17.03.2017r.
11.04.2017r.11.04.2017r.21.04.2017r.21.04.2017r.
09.05.2017r.09.05.2017r.12.05.2017r.12.05.2017r.
GIM.
BOBOWA

wtorek 08.00-10.00
GIM. UŚCIE
GORLICKIE

piątek 10.10-12.10
GIM.
ROPA

piątek 08.00-10.00


---
21.02.2017r.17.02.2017r.17.02.2017r.
21.03.2017r.10.03.2017r.10.03.2017r.
04.04.2017r.07.04.2017r.07.04.2017r.
16.05.2017r.26.05.2017r.26.05.2017r.
 

HARMONOGRAM SPOTKAŃ GRUPY WSPARCIA DLA NAUCZYCIELI
PROWADZĄCYCH ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE
NA TERENIE SZKÓŁ W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

--> Pobierz <--


Dnia 17.03.2017r. w Domu Polsko-Słowackim w Gorlicach odbyło się kolejne spotkanie Grupy Wsparcia dla szkolnych doradców zawodowych oraz osób pełniących na terenie szkół rolę doradcy zawodowego z powiatu gorlickiego. W spotkaniu udział wzięło 26 doradców i pracownicy działu Doradztwa Zawodowego PPP Gorlice oraz zaproszeni goście. Uczestnicy mieli okazję skorzystać z konsultacji mgr Barbary Orłowskiej - Kierownika Działu Doskonalenia i Doradztwa, nauczyciela konsultanta ds. m.in. doradztwa edukacyjno-zawodowego i kształcenia zawodowego MCDN z Nowego Sącza. Dyskutowaliśmy na temat zmian w systemie oświaty i ich wpływu na obraz doradztwa zawodowego w szkołach. Wraz z Panią Orłowską zachęcaliśmy uczestników do czynnego udziału w sieci współpracy i samokształcenia dla doradców zawodowych realizowanej przez MCDN w Nowym Sączu. Na temat analizy lokalnego rynku pracy z uwzględnieniem losów absolwentów oraz programów wsparcia dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy rozmawiała z nami mgr Aneta Ziółkowska, doradca zawodowy Powiatowego Urzędu Pracy w Gorlicach.

Materiały i prezentacje ze spotkania:

 1. Analiza lokalnego rynku pracy z uwzględnieniem osób do 30 lat
 2. Doradztwo zawodowe w szkołach
 3. Informacje w zakresie popytu i podaży za 2016 r.
 4. Kształcenie zawodowe i doradztwo edukacyjno – zawodowe
 5. Polska Rama Kwalifikacji – dr Kamila Pawłowska, Instytut Badań Edukacyjnych
 6. Reforma edukacji 2017. Zmiany w kształceniu ogólnym, specjalnym i zawodowym oraz w obszarze wychowania i profilaktyki.


W dniach 17.10.2016r. do 23.10.2016r. odbył się VIII Ogólnopolski Tydzień Kariery - hasło przewodnie to: "Bądź autorem swojej kariery". Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gorlicach uczestniczyła w nich po raz kolejny realizując działania mające na celu wspieranie młodzieży w trudnym procesie wyboru dalszej drogi zawodowej. W tym roku naszą pomocą objęliśmy dwie szkoły: Zespół Szkół Technicznych w Gorlicach oraz Gimnazjum w Ropie. Zajęcie prowadziła mgr Alicja Zdrzałka – psycholog, doradca zawodowy.

Szczegółowy harmonogram działań w ramach OTK:

17.10.2016r. - Gimnazjum w Ropie - Grupowa diagnoza predyspozycji zawodowych w klasie IIIb gimnazjum oraz indywidualne konsultacje.

18.10.2016r. - ZST Grupowa diagnoza predyspozycji zawodowych w dwóch klasach (Ia technikum i Ib technikum) po dwie godziny.


16.03.2016r. w Domu Polsko - Słowackim odbyło się kolejne, warsztatowe spotkanie dla szkolnych doradców zawodowych z terenu powiatu gorlickiego. Zaprezentowane zostały cztery nowe kwestionariusze do badania zdolności specjalnych oraz osobowości twórczej uczniów szkół gimnazjalnych oraz liceum. Przedstawione narzędzia badawcze to efekt projektu pt."Kompetentny Doradca Zawodowy" realizowanego przez Fundację Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach.


W dniu 11 grudnia 2015r. w sali konferencyjnej Domu Polsko - Słowackiego w Gorlicach odbyła się sesja logopedyczna na temat "Opóźniony rozwój mowy - praca logopedyczna z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym". Sesja została zorganizowana i przeprowadzona przez logopedów Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Gorlicach panią Edytę Romaszko oraz Monikę Trznadel. W sesji udział wzięli Dyrektor Poradni mgr Alicja Augustyn oraz logopedzi z przedszkoli i szkół podstawowych znajdujących się w rejonie działania Poradni. W trakcie spotkania omówione zostały zagadnienie związane z prowadzeniem diagnozy oraz terapii logopedycznej u dzieci z opóźnionym rozwojem mowy o różnej etiologii. Ponadto uczestnicy mieli możliwość z zapoznaniem się z pomocami edukacyjnymi służącymi do terapii logopedycznej dzieci z opóźnieniami w rozwoju mowy.


W dniu 16 grudnia 2014r. po raz czwarty odbyło się spotkanie grupy wsparcia dla szkolnych doradców zawodowych pt. "Narzędzia diagnostyczne w praktyce doradcy zawodowego - doświadczenia, przydatność, weryfikacja miarodajności, refleksje". W spotkaniu wzięli udział: pani Elżbieta Chmura z Mobilnego Centrum Informacji, pani Małgorzata Gawlik z Młodzieżowego Centrum Kariery oraz pani Małgorzata Kukuła-Jasińska z Zespołu Szkół Technicznych w Gorlicach. Szkolni doradcy zawodowi mieli okazję zapoznać się z nowymi metodami diagnostycznymi stosowanymi w poradnictwie zawodowym dla uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, wymienić się poglądami na temat skuteczności stosowanych przez siebie metod oraz doświadczeniami dotyczącymi pracy z młodzieżą.


W dniu 12 grudnia 2014r. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna była organizatorem sesji logopedycznej poświeconej: metodom i formom pracy z dzieckiem z wadą słuchu. W trakcie spotkania zaprezentowano również pomoce edukacyjne wykorzystywane w terapii logopedycznej dzieci przedszkolnych i szkolnych. W sesji udział wzięli zaproszeni logopedzi z przedszkoli i szkół podstawowych znajdujących się w rejonie działania Poradni. Miejscem spotkania była sala szkoleniowo - konferencyjna Domu Polsko - Słowackiego w Gorlicach.


Dnia 17.10.2014r odbyło się spotkanie dyrektorów i nauczycieli przedszkoli, szkół, w których funkcjonują oddziały rocznego przygotowania przedszkolnego. Spotkanie było poświecone pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej dzieciom w placówkach oświatowych zgodnie z Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2013r, w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
Omówiono także ofertę Działu Małego Dziecka oraz przekazano istotne informacje dotyczące kierowania dzieci do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w celu określenia gotowości szkolnej w roku szkolnym 2014/15.


21 marca 2014r. o godzinie 13:00 w Domu Polsko - Słowackim w Gorlicach, ul. Rynek 1 odbyła się sesja logopedyczna organizowana przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Gorlicach pt. "Współpraca logopedów na rzecz językowego wychowania i kształcenia dzieci z zaburzeniami w komunikacji językowej".
W sesji udział wzięli: logopedzi ze szkół i przedszkoli z rejonu działania Poradni oraz logopedzi PPP w Gorlicach.

Materiały z sesji:

 1. Prezentacja nt."Afazja"
 2. Prezentacja nt. "Zasady przyjmowania dzieci na diagnozę i terapię logopedyczną w PPP"
 3. Prezentacja nt. "Kształtowanie sie rozwoju mowy dziecka-niepokojące symptomy"


W dniu 07.03.2014r. w Domu Polsko – Słowackim w Gorlicach odbyło się seminarium dla szkolnych doradców zawodowych zorganizowane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Gorlicach pt."Nauczycielem wszystkiego jest praktyka – różnorodność i waga pracy doradcy zawodowego".
W seminarium udział wzięli: P.Wanda Brześcińska- Kuratorium Oświaty w Krakowie, P.Katarzyna Brzozowska–Chochołek - Komenda Hufca, P.Małgorzata Gawlik – Lider Klubu Pracy, P.Grażyna Janik – PUP Gorlice.

Materiały z seminarium:

 1. Prezentacja nt."Doradztwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych"
 2. Prezentacja nt. "Działalność jednostek OHP"


W dniu 4 października 2013r. w auli Zespołu Szkół Zawodowych w Gorlicach odbyła się powiatowa konferencja pt. „Wczesne wspomaganie rozwoju – szansą na lepsze jutro” zorganizowaną przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną w Gorlicach. Celem konferencji było propagowanie idei udzielania pomocy dzieciom niepełnosprawnym oraz wspierania rodziny dziecka niepełnosprawnego w procesie wczesnej interwencji. W naukowej konferencji udział wzięli przedstawiciele organów prowadzących z powiatu gorlickiego, dyrektorzy i nauczyciele przedszkoli oraz pracownicy służby zdrowia.

Materiały ze szkolenia:

 1. "Kształtowanie rozwoju mowy dziecka"
 2. "Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka – organizacja, formy wsparcia"
 3. "Przykłady dobrych praktyk w pracy dzieckiem niepełnosprawnym" – Miejskie Przedszkole Nr 1 w Gorlicach


W dniu 29.11.2012 r. w Domu Polsko-Słowackim odbyło się szkolenie dla Dyrektorów przedszkoli, szkół podstawowych, pedagogów szkolnych i nauczycieli "Poradnia i szkoła wobec przemocy domowej".

Materiały ze szkolenia:

 1. Czynniki ryzyka w krzywdzeniu dziecka.
 2. Działalność szkoły w świetle prawa.
 3. NK Oświata 07.11.2011.
 4. Notatka służbowa.
 5. Notatka służbowa1.
 6. Portret dziecka krzywdzonego.
 7. Prawo Rodzinne w praktyce.
 8. Propozycja procedury postępowania.

   
 

 

Strona główna | Kadra | Rejon działania | Oferta | Aktualności | Akty prawne | Wzory druków | Wskazówki do pracy | Warto przeczytać | Linki | Galeria
Created by Cybermedia.pl


Administration by[2010-2017]