Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU MAŁEGO DZIECKA
W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W GORLICACH


Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju objęte są dzieci, które mają wydaną opinię o potrzebie Wczesnego Wspomagania ze względu na niedosłuch, niedowidzenie, niepełnosprawność intelektualną, niepełnosprawność ruchową, niepełnosprawność sprzężoną, a także autyzm.

Zajęcia odbywają się w Filii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej znajdującej się w budynku na ul. Krakowskiej 5 (przy Szkole Podstawowej nr 5 w Gorlicach).

Każde dziecko objęte Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju odbywa zajęcia według indywidualnego harmonogramu przedstawianego rodzicom na początku roku szkolnego.

 

PROPONUJEMY:

DLA DZIECI:
 • diagnozę funkcjonalną (psychologiczno-pedagogiczną, logopedyczną, rehabilitacyjną),
 • indywidualną terapię psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną dzieci zgodnie z zaleceniami opinii o potrzebie Wczesnego Wspomagania Rozwoju,
 • rehabilitację ruchową dzieci zgodnie z zaleceniami opinii o potrzebie Wczesnego Wspomagania Rozwoju,
 • dogoterapia,
 • bal integracyjny.
DLA RODZICÓW:
 • konsultacje pedagogiczne, logopedyczne i fizjoterapeutyczne dla rodziców dzieci objętych zajęciami Wczesnego Wspomagania Rozwoju (wg grafiku),
 • grupa wsparcia dla rodziców dzieci objętych zajęciami Wczesnego Wspomagania Rozwoju (środa, 16:00-18:00),
 • spotkanie dla Rodziców dzieci przed rozpoczęciem nauki w szkole.

 

Aby dziecko otrzymało opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju należy:

 1. Zgłosić się do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i wypełnić wniosek o badanie dziecka dołączając posiadaną dokumentację lekarską oraz wyniki badań psychologicznych.

 2. Zgłosić się z dzieckiem na badanie psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne w wyznaczonym terminie.

 3. Po pełnej diagnozie dziecka oraz analizie wyników badań: psychologiczno - pedagogicznych, logopedycznych oraz załączonej dokumentacji lekarskiej zespół orzekający wydaje opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w przypadku stwierdzoonej niepełnosprawności.

 Terminy GRUP WSPARCIA dla Rodziców dzieci objętych WWR

Miejsce: punkt Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ul. Krakowskiej 5

ŚRODA 16:00 - 18:00

1.21.09.2016Spotkanie dla Rodziców dzieci objętych pierwszy rok WWRDz
/mgr Aleksandra Zając/
2.28.09.2016Spotkanie dla Rodziców dzieci z zespołem Downa
/mgr Aleksandra Zając/
3.12.10.2016Spotkanie dla Rodziców dzieci objętych rocznym przygotowaniem przedszkolnym
/mgr Anna Lepa, mgr Aleksandra Zając/
4.26.10.2016Spotkanie dla Rodziców dzieci z niepełnosprawnością ruchową
/mgr Agnieszka Roman, mgr Aleksandra Zając/
5.06.11.2016Jak radzić sobie z uczuciami swoimi i swojego dziecka cz. I
– elementy Szkoły dla Rodziców
/mgr Anna Lepa, mgr Aleksandra Zając/
6.30.11.2016Spotkanie dla Rodziców dzieci z wadą słuchu
/mgr Aleksandra Zając, mgr Jadwiga Ignar/
7.14.12.2016Spotkanie dla Rodziców dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
/mgr Aleksandra Zając/
8.28.12.2016Aktywne słuchanie muzyki wg metody B. Strauss
– zajęcia wspólne z Rodzicami i dziećmi
/mgr Aleksandra Zając/
9.11.01.2017Spotkanie dla Rodziców dzieci z zespołem Downa
/mgr Aleksandra Zając/
10.25.01.2017Jak radzić sobie z uczuciami swoimi i swojego dziecka cz. II
– elementy Szkoły dla Rodziców
/mgr Anna Lepa, mgr Aleksandra Zając/
11.08.02.2017Aktywne słuchanie muzyki wg metody B. Strauss
– zajęcia wspólne z Rodzicami i dziećmi
/mgr Aleksandra Zając/
12.22.02.2017Spotkanie dla Rodziców dzieci z niepełnosprawnością ruchową
/mgr Anna Kruczak, mgr Aleksandra Zając/
13.15.03.2017Spotkanie dla Rodziców dzieci z wadą słuchu
/mgr Aleksandra Zając, mgr Jadwiga Ignar/
14.29.03.2017Spotkanie dla Rodziców dzieci objętych rocznym przygotowaniem przedszkolnym
/mgr Anna Lepa, mgr Aleksandra Zając/
15.19.04.2017Zachęcanie dziecka do samodzielności I
– elementy Szkoły dla Rodziców
/mgr Aleksandra Zając/
16.26.04.2017Rozwijanie umiejętności społecznych dziecka
/mgr Aleksandra Zając/
17.10.05.2017Spotkanie dla Rodziców dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
/mgr Anna Lepa, mgr Aleksandra Zając/
18.24.05.2017Rozwijanie umiejętności społecznych dziecka
/mgr Anna Lepa, mgr Aleksandra Zając/
19.07.06.2017Zachęcanie dziecka do samodzielności II
– elementy Szkoły dla Rodziców
/mgr Aleksandra Zając/

 

Terminy konsultacji logopedycznych dla rodziców dzieci objętych
Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju Dziecka

Miejsce: punkt Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ul. Krakowskiej 5


Anna Kędzior
neurologopeda


/czwartek 12.00 – 13.00/
Monika Trznadel
neurologopeda


/piątek 15.00 – 16.00/
10.11.2016 10.03.2017

 


Osoby pracujące w Dziale Wczesnego Wspomagania Rozwoju:

mgr Jadwiga Ignar – surdopedagog, logopeda

mgr Anna Lepa – oligofrenopedagog, kurs kwalifikacyjny: Wczesne wspomaganie rozwoju i edukacja dzieci autystycznych

mgr Anna Kędzior – neurologopeda

mgr Monika Trznadel - neurologopeda

mgr Agnieszka Roman – rehabilitant, certyfikowany terapeuta metody NDT-Bobath,

mgr Anna Kruczak – rehabilitant, dogoterapeuta

mgr Anna Wójcikiewicz – psycholog, kurs kwalifikacyjny: Wczesne wspomaganie rozwoju i edukacja dzieci autystycznych

mgr Aleksandra Zając – pedagog, studia podyplomowe: Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka, współkoordynator działu WWRDz

mgr Alicja Augustyn – Dyrektor Poradni, koordynator działu WWRDz

 


Warto przeczytać:

 1. Wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka szansą na lepsze funkcjonowanie dziecka niepełnosprawnego w otaczającym go świecie.

 2. Etapy rozwoju mowy dziecka od urodzenia do szóstego roku życia.

 3. Prawidłowe wspomaganie rozwoju mowy małego dziecka - o co zadbać a czego unikać - wskazówki logopedyczne dla rodziców.

 4. Stymulowanie rozwoju mowy małego dziecka - ćwiczenia i zabawy wspomagające prawidłowy rozwój mowy - zalecenia dla rodziców.

 5. Zabawy wspomagające rozwój różnych umiejętności dziecka z uszkodzonym narządem słuchu.

   
 

 

Strona główna | Kadra | Rejon działania | Oferta | Aktualności | Akty prawne | Wzory druków | Wskazówki do pracy | Warto przeczytać | Linki | Galeria
Created by Cybermedia.pl


Administration by[2010-2017]