Wniosek w sprawie przekazania dokumentacji do innej placówki

Informacja o dziecku w wieku przedszkolnym kierowanym na badanie do Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Gorlicach

Informacje o uczniu z klas I - III z trudnościami w pisaniu lub czytaniu

Informacje o uczniu z trudnościami w pisaniu i/lub czytaniu (dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej, gimnazjum, i szkół ponadgimnazjalnych)

Informacja o przebiegu terapii pedagogicznej w zespole dydaktyczno - wyrównawczym lub korekcyjno - kompensacyjnym

Wniosek arkusz obserwacyjny ucznia kierowanego do Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Gorlicach

Informacja o uczniu z problemami zdrowotnymi kończącego kl. III gimnazjum

Informacja dotycząca organizacji i przebiegu nauczania indywidualnego/ indywidualnego przygotowania przedszkolnego


   
 

 

Strona główna | Kadra | Rejon działania | Oferta | Aktualności | Akty prawne | Wzory druków | Wskazówki do pracy | Warto przeczytać | Linki | Galeria
Created by Cybermedia.pl


Administration by[2010-2017]